Foods Consulting

Пектин

Фуудс Консултинг ООД има дългогодишен опит в сферата на пектините. През годините сме разработили редица технологии и сме внедрили пектина в много и разнообразни производства. Имаме ключова роля в разработването на технологии за ниско захарни мармалади и сладка в България, както и за внедряването на пектина в медицинските храни и функционалните такива.

Част от пектините, които предлагаме на пазара са предназначени за:

 

  • Високо и ниско естерифицирани, чисти, нестандартизирани, ябълкови и цитрусови пектини за медицински храни, функционални храни и напитки
  • Пектини за високо и ниско захарни мармалади
  • Пектини за термостабилни мармалади
  • Пектини за  топинги
  • Пектини за напитки
  • Пектинулин
  • Други пектини и пектинови миксове