Foods Consulting

Свържете се с Нас

За повече информация и запитване моля, не се притеснявайте да се свържете с нас. В най-кратки срокове нашите експерти ще отвърнат на вашите запитвания и заявки.

Технологични запитвания и търговски въпроси

 
Инж. технолог Иван Делибосов 
Тел: +359 (0) 898 664 040 
Ел. поща: ivan.delibosov@foods.consulting

Административни запитвания и информация

 
Инж. финансист Радосвета Шумкова
Тел: +359 (0) 895 757 458 
Ел. поща: radosveta.shumkova@foods.consulting