Foods Consulting

Запознайте се с Нашия Екип

Инж. технолог Иван Делибосов

Търговски Директор и Главен Технолог
 
ТЕЛ. +359 (0) 898 664 040

Икономист Даниел Костов

Финансов Директор
 
тел. +359 (0) 895 720 518

Инж. Стоян Мишинков

Мениджър Продажби
 
ТЕЛ. +359 (0) 878 783 072

Инж. Антоан Костадинов

Представител Външни Пазари
 
тел. +359 (0) 895 720 489

Инж. технолог Петко Киров 

Ръководител Производство и Развойна Дейност
 
ТЕЛ. +359 (0) 894 744 701

Инж. технолог Наталия Делибосова

Търговски Констултант Дивизия Продукти за професионална кухня и Кетъринг
 
ТЕЛ. +359 (0) 899 912 399

Инж. технолог Владислав Николов

Ръководител Търговско Представителство в гр. София
 
ТЕЛ. +359 (0) 895 657 953

Инж. икономист Радосвета Шумкова

Административна Дейност, Внос и Износ
 
ТЕЛ. +359 (0) 898 447 844

Инж. Димитър Шумаров

Складова Дейност, Логистика, Организатор Транспорт

ТЕЛ. +359 (0) 899 912 398