Foods Consulting

За Нас

Фуудс Консултинг ООД е българска компания с над 20-годишен опит в сферата на хранително-вкусова промишленост. Основният предмет на дейност на дружеството е производство и пакетиране на добавки в храни, хранителни добавки, стабилизиращи и подслаждащи хранителни системи.
 
 

Индивидуален Подход

Нашите хранителни системи от серията FCell® са установени, разпознаваеми и внедрени в редица производства в страната и чужбина. Ключът за нашия успех през годините е индивидуалният подход, който прилагаме към всеки клиент и проект. 

Това ни дава гъвкавост и възможност да адаптираме продуктите си спрямо нуждите,
желанията и производствения капацитет на нашите клиенти.

Дългогодишен Опит

Фуудс Консултинг ООД е участвало в разработването на редица предприятия в страната и чужбина. Опитът и експертизата на нашите специалисти и технолози е гаранция за ефективност и качество. 

Поради тези и ред други причини, някои от най големите производители на суровини за хранително вкусовата промишленост ни се
довериха и ни направиха свои представители за страната и региона.

Гарантирано Качество

Името на Фуудс Консултинг ООД се свързва с високо качество и обслужване, което за нас означава, че нашите продукти отговарят на очакванията на клиентите за функционалност и едновременно с това отговарят на най-строгите изисквания за безопасност на храните.

Производствена и складова база

Фуудс Консултинг ООД е базирана в Пловдив и от 2015 година разполага със собствена производствена и складова база. Също така, компанията разполага със собствен транспорт, гарантиращ навременни доставки.
 
Производствената ни база и прилежащата складова част са конструирани така, че да отговарят на най-високите международни стандарти за промишлени предприятия в сектора на хранително-вкусовата промишленост. В производствената и складова база е внедрена и сертифицирана HACCP система, отговаряща на всички европейски изисквания.
 
Освен централният офис и складова база в Пловдив, Фуудс Консултинг ООД има представителства в София и Шумен.

Иновации

Най-новата дейност Фуудс Консултинг ООД е свързана с разработването на медицински и функционални храни и здравни комплекси. Натурални и естествени продукти от този сегмент стават все по-популярни в световен мащаб. 

Развойна дейност

Наличието на високотехнологична апаратура осигурява гъвкавост на развойната дейност, както и възможност за бързи и навременни корекции на продуктите и техните рецептури в ранна фаза.Това гарантира на клиентите на компанията висококачествени разработки адаптирани спрямо желания и нуждите им.

Лаборатория

Лабораторната база на Фуудс Консултинг ООД е базирана в централния офис на дружеството в Пловдив. Основната дейност на лабораторията е да осигурява контрол на входящата и изходяща продукция в и от компанията. Освен това, тя осигурява чиста и високотехнологична среда за развойната дейност на компанията.

Апаратура

  • Пилотна инсталация на машина за майонези и емулсии
  • Пилотна инсталация на машина за сладолед
  • Апаратура за измерване на pH, ОРП и Brix
  • Апаратури за измерване на вискозитет
  • Апаратура за ускорено утаяване
  • Стерилизираща апаратура
  • Хомогенизатор
  • Термостат

Оборудване

Лабораторията на Фуудс Консултинг ООД разполага с високотехнологично оборудване, което дава възможност за развиване и предлагане на висококачествени услуги и продукти.